Fayehagen inngangsparti i solskinn

DIN DAG PÅ DIN MÅTE

Velkommen til N.K.S Fayehagen avlastningsbolig

– Et tjenestetilbud til familier med ungdom og unge voksne med multifunksjonsnedsettelse

Tjenestetilbudet

Fayehagen - som arbeidsplass

Om Fayehagen

Nøkkel informasjon

Fayehagen avlastningsbolig tilbyr døgnavlastning til familier med særskilt tyngende omsorgsbehov.

  • Ungdom og unge voksne med multifunksjonsnedsettelser.
  • Heldøgns omsorgstilbud.
  • Boligen har 7 plasser fordelt på 21 ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser fra hele Bergen. I tillegg har vi 1 akuttplass av kortere eller lengre varighet. Dersom det skjer noe uforutsett i familien kan kommunen tildele ekstra avlastning.