FAYEHAGEN- SOM ARBEIDSPLASS

Høy faglig kompetanse og lang erfaring

Hos oss jobber det medarbeidere med både helse- og sosialfaglig kompetanse.

ungdommer i rullestol nyter utsikt mot isdekket Vangsvatnet, Voss i strålende solskinn.

Kompetanse

Vi verdsetter et tverrfaglig arbeidsmiljø sammensatt av ansatte i ulike aldersgrupper, med forskjellige utdanninger og erfaringer. Her jobber det blant annet vernepleiere, helsefagarbeidere, pedagoger og kokk. Vi har også mange studenter som jobber i helger og ferier. Dette bidrar til en variert og faglig kompetanse samt bred alderssammensetning blant personalet.

Vi holder oss faglig oppdatert, går jevnlig på kurs og deltar på internundervisning. Kvalitet, forbedringsområder og etisk refleksjon står fast på møteplanen når personalet samles.

Praksisplass

Vi ønsker å dele vår kompetanse og erfaring med å gi helsetjenester til ungdom og unge voksne med multifunksjonsnedsettelse ved å tilby en trygg læringsarena for studenter. Vi er derfor praksisplass til flere ulike utdanningsløp som vernepleier og sykepleier studenter. I tillegg er vi opplæringsbedrift for lærlinger innen helsefagarbeiderfaget. Flere av våre ansatte har startet sin karriere som student på Fayehagen og blitt værende etter endt utdanning.

Det lille ekstra

Vi har tilstrekkelig bemanning på alle vakter for å sikre at ungdommenes behov blir forsvarlig ivaretatt. Dette gjelder spesielt i forhold til medikamenter, ernæring og personlig pleie, men også tilstrekkelig personale på vakt til å ivareta et aktivitetstilbud til den enkelte.

På Fayehagen opplever vi et trygt og godt arbeidsmiljø. Dette viser seg ved at vi har en stabil personalgruppe og vi rekrutterer fagpersonell til ledige stillinger. Å beholde og rekruttere kompetent helsepersonell gir et godt utgangspunkt for sikre trygge tjenester. Når personalet kjenner godt brukergruppen og den enkelte ungdom, sikrer vi kontinuitet og stabilitet.

Vi er privilegert ved å ha egen kokk på Fayehagen. Flere av ungdommene på avlastning følger ulike dietter som blir ivaretatt av vår erfarne og kompetente kokk.