Image

N.K.S. Fayehagen

På N.K.S. Fayehagen får hver enkelt tjenestemottaker et individuelt tilbud. Hos oss skal alle føle seg velkommen og foreldrene skal være trygge på at deres barn har det bra.

Engasjement

Vår jobb er, på en alltid engasjert måte, å gi den enkelte den støtte og hjelp han/hun trenger for å klare seg i hverdagen.

Opplevelse

Alle mennesker har et grunnleggende behov for å leve et mest mulig alminnelig liv med det dette krever av hverdagsopplevelser.

Aktivt tilbud

Vi skal derfor alltid arbeide for at den enkelte får et aktivt tilbud, både ute og inne. Et aktivt tilbud hos oss skal også være avlastende for familien når de er hjemme.
N.K.S. Fayehagen

Her finner du dokumentasjon for N.K.S. Fayehagen

Utviklet av Vestland Data As

SØK