Image

YRKESGRUPPER

N.K.S. Fayehagen har de nødvendige yrkesgrupper med høy faglig kompetanse.

Vernepleiere

Førskolelærere

Barnevernspedagoger

Hjelpepleiere

Barne og ungdomsarbeidere

Kokk

Assistenter

Helsefagarbeidere

Gjennom brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid med tjenestemottaker i sentrum for våre handlinger, vil vi gi alle et optimalt tilbud.
N.K.S. Fayehagen

Her finner du dokumentasjon for N.K.S. Fayehagen

Utviklet av Vestland Data As

SØK