Dokumentasjon for N.K.S. Fayehagen

Last ned Adobe Reader eller Foxit for å åpne og lese pdf filer.

SERVICEERKLÆRING

N.K.S. Fayehagen er en spesialavlastningsbolig for familier med multi-funksjonshemmede barn og unge bosatt i Bergen kommune. N.K.S. Fayehagen driver en byomfattende tjeneste etter avtale med Bergen kommune og eies av Bergen Sanitetsforening.

Utviklet av Vestland Data As

SØK