Image

Avlastning

Avlastningen skal være tilpasset den enkelte.

Aktivitet

Aktiviteter skal være en viktig del av oppholdet.

N.K.S. Fayehagen

Fayehagen skal være en forlengelse av hjemmet.

Bistand

Vi skal kunne bistå den enkelte familie og andre tjenesteytere med råd og veiledning.

Tjeneste

Tjenesten skal være kvalitetssikret.

Pådrivere

Vi skal være pådrivere for vår gruppe tjenestemottakere.

Utviklet av Vestland Data As

SØK