TJENESTETILBUDET

Din dag på din måte - aktiv avlastning

Hensikten med avlastningen er å gjøre det lettere å opprettholde gode familierelasjoner og å bevare sosiale nettverk.
Tjenesten skal også forebygge mot utmatting hos omsorgsgiver som har særlig tyngende omsorgsarbeid

Jente i rullestol på luftetur med hund

Hvilket tilbud får man?

Fayehagen holder til på Møhlenpris i Bergen sentrum i en stor, eldre murvilla som er omkranset av en tilrettelagt hage og med en stor terrasse med utsikt.

Vi har sanserom og et aktivitetsrom som gir muligheter for en aktiv dag også innomhus. Avlastningen ligger sentralt til flere bynære tilbud som vi kan benytte. Vi har for eksempel partoutkort på Brann stadion, vi går på kino, cafe, shopping, svømming, konserter og benytter andre tilbud i byen.

Vi har også en egen bil med plass til 2 rullestoler som gjør at vi er disponible for aktiviteter også utenfor bysonen.

  • Vi skal være en forlengelse av hjemmet. Det innebærer at avlastning kan gjennomføres selv om ungdommen er syk siden de ansatte har kompetanse til å ivareta vedkommende på lik linje som hjemme. Når ungdommen er på avlastning kan vi etter avtale med pårørende også følge til timeavtaler på sykehus eller være tilstede ved innleggelse.
  • Vi følger opp fritidsaktiviteter ungdommen har hjemme slik at de faste hverdagsrutinene også kan opprettholdes på avlastningen.
  • Vi har et brukerutvalg bestående av pårørende og har møter ca. hver 3 måned. Brukerutvalgets oppgave er å ivareta brukermedvirkning og innflytelse ved Fayehagen, gjennom å være et rådgivende organ for ledelsen.

Din dag på din måte - Hva betyr det?

Vi tenker at det er urettferdig å behandle alle ungdommer likt når de har så ulike behov og interesser. Vi mener derfor at ungdommene hos oss skal få dagen på sine premisser.

Avlastning for foreldre og søsken

På Fayehagen erfarer vi at langvarig omsorgsarbeid er krevende og at det er stort behov for et fleksibelt avlastningstilbud. Vi ønsker å være i dialog med familiene og tilstreber å utarbeide en årlig avlastningsplan etter familienes behov. Tilbakemeldinger viser at avlastningstilbudet også har stor betydning for søsken og deres oppvekstforhold. Søsken har behov for egentid med foreldre og å bli sett for den de er.

Aktivt tilbud til ungdommene

Ungdommene skal ha et aktivt tilbud lagt opp på deres premisser.

Tilbudet skal være lagt opp etter deres preferanser og ikke bestemt av Fayehagens ansatte – Din dag på din måte!

Hvordan?

SAMARBEID
KOMPETANSE
TRYGGHET
SPRÅK

Samarbeid

Gjennom godt samarbeid med foreldre og aktuelle instanser som f.eks. ergo/fysioterapeut, fastlege, habiliteringstjenesten og dagtilbud sørger vi for at ungdommene får dagen på sine premisser.

- Din dag på din måte!

Kompetanse

Våre ansatte utgjør et tverrfaglig miljø, med forskjellig utdanning, erfaring og alderspenn. De er stabile, erfarne og kompetente og søker stadig ny kunnskap innen sitt felt.

Skape Trygghet

For at tilbudet skal oppleves som avlastende er det viktig at omsorsgiver føler seg trygg på at barna blir godt ivaretatt, trives og har det bra på Fayehagen.

Språk

Mange ungdommer på Fayehagen har ikke et verbalt språk. Ved å bli kjent med ungdommen lærer vi oss å lese signaler og tolke deres nonverbale kommunikasjon.

Hvordan?

Skape Trygghet

For at tilbudet skal oppleves som avlastende er det viktig at omsorsgiver føler seg trygg på at barna blir godt ivaretatt, trives og har det bra på Fayehagen.

"

Kompetanse

Våre ansatte utgjør et tverrfaglig miljø, med forskjellig utdanning, erfaring og alderspenn. De er stabile, erfarne og kompetente og søker stadig ny kunnskap innen sitt felt.

"

Komunikasjon

Mange ungdommer på Fayehagen har ikke et verbalt språk. Ved å bli kjent med ungdommen lærer vi oss å lese signaler og tolke deres nonverbale kommunikasjon.

"

Samarbeid

Gjennom godt samarbeid med foreldre og aktuelle instanser som f.eks. ergo/fysioterapeut, fastlege, habiliteringstjenesten og dagtilbud sørger vi for at ungdommene får dagen på sine premisser.

"

Din dag på Din måte

Prosessen - fra interesse til tildeling

Bergen kommune benytter plassene ved Fayehagen . Plassene tildeles etter søknad til den kommunale forvaltningsenheten.

Behov / interesse

Søknad godkjent

Plass tildeles

Prosessen - fra interesse til tildeling

Bergen kommune benytter plassene ved Fayehagen . Plassene tildeles etter søknad til den komunale forvaltningsenheten.

Behov /
interesse

Søknad –
Godkjent

Plass 
tildeles

Prosessen - fra interesse til tildeling

Bergen kommune benytter plassene ved Fayehagen . Plassene tildeles etter søknad til den komunale forvaltningsenheten.

Behov / interesse

Søknad godkjent

Plass tildeles